Skip to main content

Individuele coaching 

Je positie als leidinggevende brengt specifieke verantwoordelijkheden en persoonlijke uitdagingen met zich mee, zoals: het verschil in hiërarchie; je plek buiten je eigen team; of het voeren van lastige gesprekken. Om hier goed mee om te kunnen gaan is het belangrijk inzicht te krijgen in je eigen patronen. Hoe sta ik daarin, wat zijn mijn eigen triggers, mijn eigen automatismen, valkuilen en ‘copingstrategieën’.

Immers, als je inzicht hebt in je eigen patronen, heb je meer je controle op je eigen handelen en kun je daardoor bewuster gedragskeuzes maken.

Als coach begeleid ik mensen met werk gerelateerde vraagstukken, waarbij de persoonlijke ontwikkeling een rol speelt. De ontwikkeling van het persoonlijk en het beroepsmatig functioneren gaan namelijk vaak hand in hand.

Om naar jezelf te kijken, in alle openheid, is niet gemakkelijk. Hoe zet je je eigen gedachten en ontwikkeling op een rijtje? Dat kan via coaching. Personal coaching is gericht op het (her)ontdekken van je kwaliteiten, je valkuilen, je patronen.

Coach traject op maat

Schakel mij in als je coach en ik begeleid je als onafhankelijk sparringpartner om inzichten te vinden en te vertalen naar mogelijkheden.
Het contact met mij is een ontmoeting: je hoeft even niets en vindt een moment om even weg van de hectiek van alledag samen stil te staan. Om tot nieuwe inzichten komen, over je werksituatie en over jezelf.

Mijn rol is luisteren, vragen, doorvragen, spiegelen en passende opdrachten aanbieden om reflectie te stimuleren. Ik help je te ontdekken welke keuze bij jou past en hoe je die keuze maakt en uitvoert. Mijn coaching helpt je om te ontspannen in je werk en je werkrelaties en de mogelijkheden te zien om de kwesties die je tegenkomt het hoofd te kunnen bieden.

Je vindt antwoorden op jouw eigen vragen. Dit alles vanuit jouw persoonlijke drijfveren, talenten en kwaliteiten. Je leert jezelf een stuk beter kennen.

Ik werk met coach-trajecten op maat, ontworpen op jouw specifieke ontwikkelvraag. Je kunt dat vergelijken met een individueel ingerichte opleiding.

Een coaching traject bestaat bij mij uit de volgende onderdelen:

 1. Kennismaking en intake waarin we jouw coachingsvraag onderzoeken.
 2. We besluiten of we een coaching relatie aangaan.
 3. Afstemming over doel en resultaten van de coaching.
  Het traject begint met het formuleren van een aantal duidelijke ontwikkelingsvragen: waar loop je tegenaan? Wat belemmert je? Hoe zou je je willen ontwikkelen? We maken een coachcontract waarin je je vragen scherp formuleert, en daar gaan we mee aan de slag.
 4. Tot zes sessies waarin we aan jouw coachvraag werken. Daarbij werken we met praktijkvoorbeelden en maak je thuiswerkopdrachten.
  De aanpak in de gesprekken is zowel resultaat- als procesgericht; de ene keer hebben we het over concrete casuïstiek gerelateerd aan je coachvraag, de andere keer begeleid ik je met praktische handvatten en verschillende methodieken om zelf de benodigde stappen te kunnen zetten in je werk.
 5. Afsluitend gesprek over de behaalde resultaten

  3 Voorbeelden van persoonlijke ontwikkelingsvragen

  B (42) is, na een carrière als adviseur, manager geworden van een afdeling en stuurt 15 medewerkers aan. Nu staat ze ‘aan de andere kant’ en moet leidinggeven aan deskundige en vaak lastige professionals. Lees verder.

  Het inhoudelijke en gelijkwaardige gesprek met collega’s heeft plaatsgemaakt voor sturen op resultaten en beoordelen op prestaties. B voelt zich alleen staan in haar nieuwe functie. Zij moet impopulaire beslissingen nemen. Dat vindt zij moeilijk. Haar kracht ligt in het zakelijke, ze kan de zaken goed scherpstellen. Maar ineens lijkt het lastig de goede persoonlijke relatie met mensen te vinden, in haar nieuwe functie lukt haar dat niet goed meer. Haar coachingsvraag gaat erover hoe zij haar kwaliteiten kan inzetten in haar stijl van leidinggeven, zonder mensen te verliezen. B ontdekt gedurende het coachingstraject dat zij in staat is relaties met haar medewerkers te onderhouden, zonder de zakelijkheid uit het oog te verliezen. Daarvoor heeft zij haar persoonlijk missiestatement voor haar werk bepaald en heeft zij concrete gesprekssituaties geoefend. Het blijkt dat een combinatie van duidelijkheid en genegenheid bij haar goed werken.

  P (45) werkt bij een grote woningcorporatie en geeft leiding aan de samenwerking met één van de commerciële partners. Hij staat bekend om zijn zorgzame houding en gevoel voor verhoudingen. In zijn nieuwe functie voelt hij zich onzeker over zijn inhoudelijke kwaliteiten en laat zich gemakkelijk door anderen overvleugelen. Lees verder.

  Zijn coachingsvraag luidt: “Hoe word ik effectiever in mijn beïnvloeding en kan ik mijn belang duidelijker neerzetten?” Hij werkt aan twee thema’s: het bijspijkeren van zijn kennislacunes (buiten de coaching) en aan zijn inzet als persoon (binnen de coaching). P ontdekt dat zijn zachtaardige karakter sterk zijn non-verbale gedrag bepaalt. Ondanks zijn rijzige postuur boezemt hij nauwelijks ontzag in. Hij werkt hard aan nieuw non-verbaal gedrag; bijvoorbeeld om met stemgebruik (hard en zacht), timing (gebruik van stiltes), zich oprichten en naar de ander toebuigen en door de ander indringend aan te kijken. Daarmee maakt hij een heel nieuwe indruk, dit helpt hem om zijn woorden daadkracht bij te zetten. Hij krijgt nu zaken wel op zijn manier gedaan. Zonder zijn aimabele uitstraling te verliezen heeft hij geleerd zich zodanig in te zetten dat zijn omgeving niet zomaar om hem heen kan.

  I (55) is leidinggevende van een grote zorgorganisatie. Zij is een trouwe bondgenoot van de directie en heeft een goed gevoel voor de verhoudingen en haar eigen plek in de organisatie. I staat bekend als harde werker, maar minder als strategisch denker. Lees verder.

  Door veranderende marktverhoudingen staat de organisatie voor een belangrijke reorganisatie. De directie verwacht van I een strategische visie op de ontwikkeling. I voelt zich onzeker. Zij ziet de vraag als een test en wil daarop gecoacht worden. In de coaching ontdekt ze dat haar onzekerheid voortkomt uit angst om te falen en te worden afgekeurd door voor haar belangrijke mensen uit haar werkomgeving. Zij heeft de neiging tot ontwijkend en duikend gedrag en durft in de directie maar moeilijk een eigen geluid te laten horen. Echter, ze blijkt goed aan te voelen in welke richting de organisatie zich zou moeten ontwikkelen. In de coaching leert zij concrete voorbeelden te koppelen aan haar onderbuikgevoelens. Zo kan zij op zijn intuïtie vertrouwen, en door er goede argumenten bij vinden helpt dat om tot een onderbouwde visieontwikkeling op het vraagstuk te komen. Het zal haar laatste grote bijdrage aan de organisatie zijn, want ook neemt ze het besluit haar carrière in enkele jaren af te bouwen en een praktijk voor loopbaanbegeleiding op te zetten.

  Je kunt me ook benaderen voor…

  Groepsintervisie Leidinggevenden

  Met behulp van groepsintervisie kan op organisatieniveau een gezamenlijke leiderschapsstijl worden gecreëerd. Als facilitator van intervisie trajecten help ik teams van leidinggevende om de omslag te maken naar passend leiderschap.

  Management Development

  Als u in uw organisatie behoefte heeft om de kwaliteiten van het management verder te ontwikkelen, de onderlinge samenwerking te verbeteren of te werken aan een andere organisatiecultuur kan een MD programma daarbij ondersteunen.

  Interimmanagement

  Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij het aansturen of veranderen van uw afdeling? Als interimmanager analyseer ik de huidige situatie, formuleer samen met u de (verander) doelstellingen en breng ik samen met de medewerkers de doelen tot stand.

  De kleine lettertjes, voor een heldere samenwerking

  Je gegevens zijn veilig bij mij…

  De kleine lettertjes…

  Geaccrediteerd bij NOBCO, Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

  Mijn praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77197178.